ilajoem.com - logo -

Soalan lazim

Boleh. IlajOem akan menguruskan segala pendaftaran produk dibawah jenama anda.

Boleh. Nyatakan jenis dan idea anda kepada rakan khidmat pelanggan kami, Kumpulan R&D kami akan menyediakan sample kepada anda untuk mendapatkan persetujuan anda terlebih dahulu.

Sample dan Produk yang siap memerlukan masa 14 hari bekerja (tertakluk kepada hasil perbincangan dengan rakan khidmat pelanggan kami)

Boleh. IlajOem akan bantu menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan mengikut keperluan negara tersebut (tertakluk kepada hasil perbincangan dengan rakan khidmat pelanggan kami)

Boleh. Anda hanya perlu menghubungi rakan khidmat pelanggan kami untuk perbincangan selanjutnya

Boleh. Sila hubungi khidmat pelanggan kami untu Langkah selanjutnya

Anda hanya perlu menghubungi rakan khidmat pelanggan kami untuk memberikan butiran lanjut berkenaan produk anda. Rakan khidmat pelanggan kami akan membantu anda untuk Langkah seterusnya

Anda hanya perlu menghubungi rakan khidmat pelanggan kami untuk memberikan butiran lanjut berkenaan produk anda. Rakan khidmat pelanggan kami akan membantu anda untuk Langkah seterusnya

Our News

Lates Update

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod enim tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.